Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 56

1 Zborovoi. Prema napjevu "Golubica nijema u daljini". Davidov. Miktam. Kad su ga u Gatu uhitili Filistejci.

2 Smiluj mi se, moj Boe, jer me dumanin hoe zgaziti, napada me moj neprestano tlai.

3 Dumani moji nasru na me povazdan, mnogo ih je koji se na me obaraju. Svevinji,

4 kad me strah spopadne, u te u se uzdati.

5 Boje obeanje slavim, u Boga ja se uzdam i neu se bojati: to mi moe uiniti smrtnik?

6 Od jutra do veeri obruuju me, svi naumi njihovi meni su na zlo.

7 Sastaju se i vrebaju, paze mi na korake, o glavi mi rade.

8 Plati im prema bezakonju, u gnjevu, o Boe, obori pogane!

9 Ti izbroji dane mog progonstva, sabrao si suze moje u mijehu svom. Nije li sve zapisano u knjizi tvojoj?

10 Moji e dumani uzmaknuti im te zazovem. Ovo sigurno znam: Bog je za mene!

11 Boje obeanje slavim,

12 u Jahvu se uzdam i neu se bojati: to mi moe uiniti ovjek?

13 Veu me zavjeti koje uinih tebi, o Boe: prinijet u ti rtve zahvalne

14 jer si mi duu od smrti spasio. Ti si ouvao noge moje od pada, da pred Bogom hodim u svjetlosti ivih.

Continuar Lendo