Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 60

1 Zborovoi. Po napjevu "Ljiljan svjedoanstva". Miktam. Davidov.

2 Kad je David iziao protiv Aram Naharajima i protiv Aram Sobe i kad je Joab na povratku potukao dvanaest tisua Edomaca

3 Boe, ti nas odbaci i bojne nam redove probi, razjari se, a sad nas opet vrati!

4 Potrese zemlju, rasjee je, zatvori joj usjeline jer se poljuljala.

5 Zlu si kob na svoj narod navalio, napio nas vinom omamnim.

6 Al' si i stijeg dao vjernicima svojim da umaknu luku dumanskom.

7 Da ti se ljubimci izbave, desnicom pomozi, uslii nas!

8 Bog ree u svom Svetitu: "ekem u razdijelit' kliui, dolinu Sukot izmjeriti.

9 Moj je Gilead, moj Manae, Efrajim mi kaciga, Judeja ezlo moje!

10 Moab je sud iz kojeg se umivam, na Edom u baciti obuu, nad Filistejcem slavit' pobjedu!"

11 Tko e me dovesti do utvrena grada, tko e me dovesti do Edoma?

12 Zar nee ti, o Boe, to nas odbaci? Zar vie nee, Boe, s etama naim?

13 Pomozi nam protiv dumana, jer ljudska je pomo nitavna!

14 S pomou Bojom hrabro emo se boriti, a on e zgaziti nae dumane.

Continuar Lendo