Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 61

1 Zborovoi. Uza iana glazbala. Davidov.

2 O Boe, vapaj mi posluaj, budi pomnjiv na molitvu moju!

3 S kraja zemlje vapijem k tebi jer mi srce klonu. Dignut e me na liticu i pokoj mi dati,

4 jer ti si moje sklonite, utvrda vrsta protiv dumana.

5 O, da mi je stanovati uvijek u tvom atoru, da se sklanjat' mogu pod okrilje tvoje!

6 Jer ti, Boe, uslii molbe moje, dade mi batinu onih to ime ti tuju.

7 Kraljevim danima pridometni dana, kroz koljena mnoga nek' mu ljeta traju,

8 nek' pred Bogom uvijek vlada; dobrotu i vjernost poalji da ga uvaju!

9 Ovako u pjevat svagda tvom imenu, dan za danom vrit' zavjete svoje.

Continuar Lendo