Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 62

1 Zborovoi. Po Jedutunu. Psalam. Davidov.

2 Samo je u Bogu mir, duo moja, samo je u njemu spasenje.

3 Samo on je moja hrid i spasenje, utvrda moja: neu se pokolebati.

4 Dokle ete na bijednika nasrtati, obarat' ga svi zajedno, k'o zid ruevan il' ogradu nagnutu?

5 Urotie se da me s visa mog obore, u lai uivaju; ustima blagoslivlju, a u srcu proklinju.

6 Samo je u Bogu mir, duo moja, samo je u njemu nada moja.

7 Samo on je moja hrid i spasenje, utvrda moja: neu se pokolebati.

8 U Boga je spasenje moje i slava; Bog mi je hridina silna, utoite.

9 U nj se, narode, uzdaj u svako doba; pred njim srca izlijevajte: Bog je nae utoite!

10 Sinovi su ljudski samo daak, la su djeca ovjeja: svi da stanu na tezulju, od daha bi laki bili.

11 U grabe se ne uzdajte nit' se otetim tato hvalite; umnoi l' se blago, nek' vam srce za nj ne prione.

12 Bog rekao jedno, a ja dvoje uo:

13 "U Boga je snaga! U tebe je, Gospode, dobrota! Ti uzvraa svakom po djelima."

Continuar Lendo