Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 63

1 Psalam. Davidov. Dok David bijae u Judejskoj pustinji.

2 O Boe, ti si Bog moj: gorljivo tebe traim; tebe ea dua moja, tebe eli tijelo moje, kao zemlja suha, edna, bezvodna.

3 U Svetitu sam tebe motrio gledaju' ti mo i slavu.

4 Ljubav je tvoja bolja od ivota, moje e te usne slavit'.

5 Tako u te slavit' za ivota, u tvoje u ime ruke dizati.

6 Dua e mi biti kao sala i mrsa sita, hvalit u te kliktavim ustima.

7 Na postelji se tebe spominjem, u bdjenjima nonim mislim na tebe.

8 Ti postade meni pomo, kliem u sjeni krila tvojih.

9 Dua se moja k tebi privija, desnica me tvoja dri.

10 Oni to duu u propast guraju neka siu u dubinu zemlje,

11 nek' vlasti maa predani budu, nek' postanu plijen akalima.

12 A kralj e se radovat' u Bogu, slavit e se tko se kune njime, jer e lacima biti zaepljena usta.

Continuar Lendo