Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 65

1 Zborovoi. Psalam. Davidov. Pjesma.

2 Boe, tebi dolikuje hvalospjev sa Sionu, tebi se ispunja zavjet –

3 ti molitve usliuje. Svaka put dolazi k tebi

4 pod teretom grijeha. Nai nas prijestupi taru, ti ih pomiruje.

5 Blaen kog izabra i k sebi uze: on boravi u dvorima tvojim. Daj da se nasitimo dobrima Doma tvoga i svetou tvoga Hrama.

6 udesno nas usliuje u pravednosti svojoj, o Boe, spasenje nae, nado svih krajeva svijeta i mora dalekih.

7 Uvruje bregove jakou svojom silom opasan.

8 Kroti huku mora, huku valova i buku naroda.

9 Oni to ive nakraj svijeta boje se znamenja tvojih; dveri jutra i veeri radou napunja.

10 Ti pohodi zemlju i ti je natopi, obogati nju veoma. Boja se rijeka vodom napuni, ti pripravi ljudima ito. Ovako pripremi zemlju:

11 brazde joj natopi, grude joj poravna; kiom je omeka, usjeve joj blagoslovi.

12 Ti okruni godinu dobrotom svojom, plodnost nie za stopama tvojim.

13 Pustinjski panjaci kaplju od obilja, breuljci se pau radou.

14 Njive se kite stadima, doline se pokrivaju itom: svagdje klicanje, pjesma.

Continuar Lendo