Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 68

1 Zborovoi. Davidov. Psalam. Pjesma.

2 Bog nek' ustane! Razbjeali se dumani njegovi! Svi mrzitelji njegovi pobjegli pred njim!

3 Kao to dim iezava, i njih neka nestane! Kako se vosak topi na ognju, nek' nestane grenika pred licem Bojim!

4 Pravedni neka se raduju, neka kliku pred Bogom, neka kliu od radosti.

5 Pjevajte Bogu, slavite mu ime! Poravnajte put onome koji ide pustinjom – kojemu je ime Jahve – i kliite pred njim!

6 Otac sirota, branitelj udovica, Bog je u svom svetom atoru.

7 Naputene okuit e Jahve, sunjima pruit' sretnu slobodu: buntovnici samo ostae u saganoj pustinji.

8 Kad si stupao, Boe, pred narodom svojim, dok si prolazio pustinjom,

9 tresla se zemlja, nebo se rosilo pred Bogom, Sinaj drhtao pred Bogom, Bogom Izraela.

10 Blagoslovljen dad pustio si, Boe, na batinu svoju, okrijepio je umornu.

11 Stado se tvoje nastani u njoj, u dobroti, Boe, ti je spremi siromahu.

12 Jahve rije zadaje, veliko je mnotvo radosnih vjesnika:

13 kraljevi vojska bjee te bjee, domaice plijen dijele.

14 Dok vi poivaste meu stadima, krila golubice zablistae srebrom, a njeno perje ukastim zlatom:

15 ondje Svemogui razbijae kraljeve, a ona poput snijega zablista na Salmonu.

16 Boanska je gora gora baanska vrletna.

17 Zato vi, gore vrletne, zavidno gledate na goru gdje se svidje Bogu prebivati? Jahve e na njoj boraviti svagda!

18 Boja su kola bezbrojna, tisuu tisua: Jahve sa Sinaja u Svetite dolazi!

19 Na visinu uzae vodei sunje, na dar si ljude primio, pa i one to ne ele prebivati kod Boga.

20 Blagoslovljen Jahve dan za danom, nosi nas Bog, na Spasitelj.

21 Bog na jest Bog koji spasava, Jahve od smrti izbavlja.

22 Zaista, Bog e satrti glave dumana svojih, kutravo tjeme onog to hodi u grijesima.

23 Ree Gospodin: "Iz Baana u ih dovesti, dovest u ih iz dubine mora,

24 da okupa nogu u krvi, da jezici tvojih pasa imadnu dio od dumana."

25 Ulazak ti, Boe, gledaju, ulazak moga Boga i Kralja u Svetite:

26 sprijeda pjevai, za njima svirai, u sredini djevojke s bubnjiima.

27 "U sveanim zborovima slavite Boga, slavite Jahvu, sinovi Izraelovi!"

28 Predvodi ih najmlai, Benjamin, koji ide pred njima, ondje su knezovi Judini sa etama svojim, knezovi Zebulunovi i knezovi Naftalijevi.

29 Pokai, Boe, silu svoju, silu kojom se, Boe, bori za nas

30 iz Hrama svojega u Jeruzalemu! Nek' ti kraljevi darove donose!

31 Ukroti neman u trsci, stado bikova s teladi naroda! Neka se prostru pred tobom sa srebrnim ezlima: raspri narode koji se ratu vesele!

32 Nek' dou velikani iz Egipta, Etiopija nek' prui ruke Bogu!

33 Sva kraljevstva svijeta, pjevajte Bogu, slavite Jahvu,

34 koji se vozi po nebu, po nebu iskonskom! uj, glasom grmi, glasom svojim silnim:

35 "Priznajte silu Boju!" Nad Izraelom velianstvo njegovo, u oblacima sila njegova!

36 Straan je Bog iz svojega Svetita. Bog Izraelov daje mo i silu narodu svojemu. Blagoslovljen Bog!

Continuar Lendo