Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 69

1 Zborovoi. Po napjevu "Ljiljani". Davidov.

2 Spasi me, Boe: vode mi dooe do grla!

3 U duboko blato zapadoh i nemam kamo nogu staviti; u duboku tonem vodu, pokrivaju me valovi.

4 Iznemogoh od vikanja, grlo mi je promuklo, oi mi klonue Boga mog ekaju'.

5 Brojniji su od vlasi na glavi mojoj oni koji me mrze nizato. Tvri su od kostiju mojih oni to mi se nepravedno protive: zar mogu vratiti to nisam oteo?

6 Boe, ti znade bezumnost moju, moji ti grijesi nisu sakriti.

7 Nek' se ne postide zbog mene koji se u te uzdaju, Gospode, Jahve nad Vojskama! Neka se ne posrame zbog mene koji trae tebe, Boe Izraelov!

8 Jer zbog tebe podnesoh pogrdu, i stid mi pokri lice.

9 Tuinac postadoh brai i stranac djeci majke svoje.

10 Jer me izjela revnost za Dom tvoj i poruge onih koji se rugaju tebi padoe na me.

11 Duu sam postom muio, okrenulo mi se u ruglo.

12 Uzeh kostrijet za haljinu, i postah im igraka.

13 Koji sjede na vratima protiv mene govore, vinopije mi rugalice poju.

14 No tebi se molim, Jahve, u vrijeme milosti, Boe; po velikoj dobroti svojoj ti me uslii po svojoj vjernoj pomoi!

15 Izvuci me iz blata da ne potonem, od onih koji me mrze izbavi me – iz voda dubokih.

16 Nek' me ne pokriju valovi, nek' me ne proguta dubina, nek' bezdan ne zatvori usta nada mnom!

17 Uslii me, Jahve, jer je dobrostiva milost tvoja, po velikom milosru pogledaj na me!

18 Ne sakrivaj lica pred slugom svojim; jer sam u stisci, uslii me brzo!

19 Priblii se dui mojoj i spasi je; zbog dumana mojih oslobodi me!

20 Ti mi znade porugu, stid i sramotu, pred tvojim su oima svi koji me mue.

21 Ruganje mi slomilo srce i klonuh; ekao sam da se tko saali nada mnom, ali ga ne bi; i da me tko utjei, ali ga ne naoh.

22 U jelo mi ui umijeae, u mojoj me ei octom napojie.

23 Nek' im stol bude zamka, a rtvene gozbe stupica!

24 Nek' im potamne oi da ne vide, nek' im bokovi zasvagda oslabe!

25 Izlij na njih ljutinu, ar tvoga gnjeva nek' ih zahvati!

26 Njihova kua nek' opusti, u njihovu atoru nek' nitko ne stanuje!

27 Jer su progonili koga ti pokara, bol poveae onomu koga ti rani.

28 Na njihovu krivnju krivnju jo dodaj, ne opravdali se pred tobom!

29 Nek' budu izbrisani iz knjige ivih, meu pravednike neka se ne broje!

30 A ja sam jadnik i bolnik – nek' me titi tvoja pomo, o Boe!

31 Boje u ime hvaliti popijevkom, hvalit u ga zahvalnicom.

32 Bit e to milije Jahvi no bik rtveni, milije nego junac s papcima i rozima.

33 Gledajte, ubogi, i radujte se, nek' vam oivi srce, svima koji Boga traite.

34 Jer siromahe Jahve uje, on ne prezire suanja svojih.

35 Neka ga hvale nebesa i zemlja, mora i sve to se u njima mie.

36 Jer Bog e spasiti Sion – on e sagradit' gradove Judine – tu e oni stanovat', imati batinu.

37 Batinit e ga potomci slugu njegovih; prebivat e u njemu oni to ljube ime Boje.

Continuar Lendo