Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 7

1 Tualjka. Davidova. Ispjeva je Jahvi zbog Kua Benjaminovca.

2 O Jahve, Boe moj, tebi se utjeem, od svih progonitelja spasi me, oslobodi,

3 da mi duu ne zgrabe kao lav to razdire, a nema tko da izbavi.

4 Jahve, Boe moj, ako to uinih, ako je nepravda na rukama mojim,

5 ako zlom uzvratih prijatelju, ili oplijenih nepravedna tuitelja:

6 neka mi dumanin progoni duu i zgrabi je, neka mi ivot u zemlju satre i jetru u prainu baci.

7 Ustani, Jahve, u svom gnjevu, digni se na bijes tlaitelja mojih. Probudi se! Sud mi sazovi!

8 Neka te okrui skuptina narodna, nad njom sjedni visoko!

9 O Jahve, dosudi mi pravo po pravosti mojoj i po nevinosti koja je u meni.

10 Dokraji bezakonje zlotvora, pravedna podigni, pravedni Boe koji pronie srca i bubrege.

11 Meni je tit Bog koji spasava estita srca.

12 Bog je pravedan sudac, on povazdan prijeti:

13 ako se ne obrate, ma e naotriti, luk e svoj zapet' i pravo smjerit'.

14 Spremit e za njih smrtonosno oruje, strijele e svoje uariti.

15 Eto, zlotvor zae nepravdu, otrudnje pakou i podlost rodi.

16 Iskopa jamu i prodube; sam u jamu svoju pade!

17 Pakost e njegova pasti njemu na glavu, njemu na tjeme okrenut se nasilje njegovo.

18 A ja u hvaliti Jahvu zbog pravde njegove i pjevat u imenu Jahve vinjega.

Continuar Lendo