Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 70

1 Zborovoi. Davidov. Za spomen.

2 O Boe, spasi me, Jahve, u pomo mi pohitaj!

3 Nek' se postide i smetu svi koji mi o glavi rade! Nek' odstupe i nek' se posrame koji se nesrei mojoj raduju!

4 Nek' uzmaknu u sramoti svojoj koji zlurado na me grohou!

5 Neka kliu i nek' se vesele u tebi svi koji tebe trae! Neka govore svagda: "Velik je Bog!" svi koji spasenje tvoje ljube!

6 A bijedan sam ja i nevoljan, o Boe, u pomo mi pohitaj! Ti si pomo moja i spasitelj; Jahve, ne kasni!

Continuar Lendo