Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 71

1 Tebi si, Jahve, utjeem, ne daj da se ikada postidim!

2 U pravdi me svojoj spasi i izbavi, prikloni uho k meni i spasi me!

3 Budi mi hrid utoita i vrsta utvrda spasenja: jer ti si stijena i utvrda moja.

4 Boe moj, istrgni me iz ruke zlotvora, iz ake silnika i tlaitelja:

5 jer ti si, o Gospode, ufanje moje, Jahve, uzdanje od moje mladosti!

6 Na te se oslanjam od utrobe; ti si mi zatitnik od majina krila: u te se svagda uzdam.

7 Mnogima postadoh udo, jer ti si mi bio silna pomo.

8 Usta mi bijahu puna tvoje hvale, slavie te svaki dan!

9 Ne zabaci me u starosti: kad mi malaku sile, ne zapusti me!

10 Jer govore o meni moji dumani, i koji me vrebaju slono se svjetuju:

11 "Bog ga je napustio; progonite ga i uhvatite jer nema tko da ga spasi!"

12 O Boe, ne stoj daleko od mene, Boe moj, pohitaj mi u pomo!

13 Neka se postide i propadnu koji trae moj ivot; nek' se sramotom i stidom pokriju koji mi ele nesreu!

14 A ja u se uvijek uzdati, iz dana u dan hvale' te sve vie.

15 Ustima u navijetati pravednost tvoju, povazdan pomo tvoju: jer im ne znam broja.

16 Kazivat u silu Jahvinu, Gospode, slavit u samo tvoju pravednost.

17 Boe, ti mi bijae uitelj od mladosti moje, i sve do sada navijetam udesa tvoja.

18 Ni u starosti, kad posijedim, Boe, ne zapusti me, da kazujem miicu tvoju narataju novom i svima buduima silu tvoju,

19 i pravednost tvoju, Boe, koja see do neba, kojom uini velika djela. Boe, tko je kao ti!

20 Trpljenja mnoga i velika bacio si na me: ali ti e me opet oiviti i opet me podii iz dubine zemlje.

21 Poveaj dostojanstvo moje i opet me utjei:

22 A ja u uz harfu slaviti tvoju vjernost, o Boe, svirat u ti u citaru, Svee Izraelov!

23 Moje e usne klicati pjevaju' tebi i moja dua koju si spasio.

24 I moj e jezik svagda slaviti pravdu tvoju, jer su postieni i posramljeni oni to trae moju nesreu.

Continuar Lendo