Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 72

1 Salomonov. Boe, sud svoj daj kralju i svoju pravdu sinu kraljevu.

2 Nek' puku tvojem sudi pravedno, siromasima po pravici!

3 Nek' bregovi narodu urode mirom, a breuljci pravdom.

4 Sudit e pravo ubogim puanima, djeci siromaha donijet e spasenje, a tlaitelja on e smrviti.

5 I ivjet e dugo kao sunce i kao mjesec u sva pokoljenja.

6 Sii e kao rosa na travu, kao kia to natapa zemlju!

7 U danima njegovim cvjetat e pravda i mir velik – sve dok bude mjeseca.

8 I vladat e od mora do mora i od Rijeke do granica svijeta.

9 Dumani e njegovi preda nj kleknuti i protivnici lizati prainu.

10 Kraljevi Taria i otoka nosit e dare, vladari od Arabije i Sabe danak donositi.

11 Klanjat e mu se svi vladari, svi e mu narodi sluiti.

12 On e spasiti siromaha koji uzdie, nevoljnika koji pomonika nema;

13 smilovat e se ubogu i siromahu i spasit e ivot nevoljniku:

14 oslobodit e ih nepravde i nasilja, jer je dragocjena u njegovim oima krv njihova.

15 Stog' neka ivi! Neka ga daruju zlatom iz Arabije, nek' mole za njega svagda i neka ga blagoslivljaju!

16 Nek' bude izobila ita u zemlji, po vrhuncima klasje neka uti k'o Libanon! I cvjetali stanovnici gradova kao trava na livadi.

17 Bilo ime njegovo blagoslovljeno dovijeka! Dok je sunca, ivjelo mu ime! Njim se blagoslivljala sva plemena zemlje, svi narodi nazivali blaenima!

18 Blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov, koji jedini tvori udesa!

19 I blagoslovljeno slavno mu ime dovijeka! Sva se zemlja napunila slave njegove! Tako neka bude. Amen!

20 Time se zavravaju molitve Jiajeva sina Davida.

Continuar Lendo