Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 75

1 Zborovoi. Po napjevu "Ne razori!" Psalam. Asafov. Pjesma.

2 Slavimo te, Boe, slavimo i zazivamo ime tvoje, pripovijedamo udesa tvoja.

3 "Kad odredim vrijeme, sudit u po pravu.

4 Pa neka se strese zemlja sa stanovnicima svojim, ja sam uvrstio stupove njezine."

5 Drznike opominjem: "Ne budite drski!" bezbonike: "Ne budite tako rogati!"

6 Ne diite roga svog protiv Neba, nemojte govoriti drsko na Boga!

7 Jer niti sa istoka niti sa zapada, niti iz pustinje niti sa bregova …

8 Bog je koji sudi: ovoga snizuje, onog uzvisuje!

9 Jer je u Jahvinoj ruci pehar pun vina pjenuava, zainjena mirisnim travama; iz njega on napaja, do taloga e ga iskapiti i ispiti svi zlotvori svijeta.

10 A ja u klicati dovijeka, pjevat u Bogu Jakovljevu.

11 Rogove u polomiti bezboniku, a pravednik e podii glavu.

Continuar Lendo