Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 76

1 Zborovoi. Uza iana glazbala. Psalam. Asafov. Pjesma.

2 Na glasu je Bog u Judeji, u Izraelu veliko je ime njegovo!

3 U alemu je ator njegov, na Sionu boravite.

4 Tu polomi strijele lukovima, titove, maeve, sve oruje.

5 Blistav si od svjetla, velianstveniji od bregova drevnih.

6 Opljakani su oni koji bijahu jaki srcem, i san svoj snivaju – klonue ruke svim hrabrima.

7 Od prijetnje tvoje, Boe Jakovljev, skamenie se kola i konji.

8 Straan si ti, i tko da opstane kraj estine gnjeva tvojega.

9 S neba ree presudu – od straha zemlja zadrhta i zanijemje

10 kad se die Bog da sudi, da spasi uboge na zemlji.

11 Jer e te i bijes Edoma slaviti, i preivjeli iz Hamata tovat e te.

12 Zavjetujte i izvrite zavjete Jahvi, Bogu svojemu, svi oko njega neka donose darove Stranome

13 koji obuzdava oholost knezova, koji je straan kraljevima zemlje.

Continuar Lendo