Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 83

1 Pjesma. Psalam. Asafov.

2 Ne uti, Jahve, ne budi nijem i nemoj mirovati, Boe!

3 Jer evo: dumani tvoji bue, i mrzitelji tvoji glave podiu.

4 Protiv naroda se tvoga rote i svjetuju se protiv tienika tvojih.

5 Govore: "Doite, zatrimo ih da ne budu narod, nek' se ime Izrael vie ne spominje!"

6 Zaista, jednoduno se svjetuju i protiv tebe savez sklopie:

7 atori edomski i Jimaelci, Moapci i Hagrijci,

8 Gebal i Amon i Amalek, Filisteja sa stanovnicima Tira.

9 I Asirci se s njima udruie, pruie ruke potomcima Lotovim.

10 Uini njima k'o Midjancima, k'o Siseri i Jabinu na potoku Kionu:

11 koji padoe blizu En-Dora i postae gnojivo njivi.

12 K'o Oreb i Zeb neka budu knezovi njihovi, kao Zebah i Salmuna nek' budu sve voe njihove

13 koji jednoduno vikahu: "Osvojimo krajeve Boje!"

14 Daj, o Boe, da budu kao kovitlac, kao pljeva koju nosi vjetar.

15 Kao to oganj prodire umu, kao to plamen saie bregove,

16 tako ih goni olujom svojom, prestravi ih svojom estinom!

17 Pokrij im lice sramotom, da trae tvoje ime, Jahve!

18 Neka se stide i plae navijek, neka se posrame i neka izginu!

19 Nek' znaju: ti si komu je ime Jahve, jedini Vinji nada svom zemljom.

Continuar Lendo