Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 85

1 Zborovoi. Sinova Korahovih. Psalam.

2 Zavolje opet, Jahve, zemlju svoju, na dobro okrenu udes Jakovljev.

3 Otpusti krivnju narodu svome, pokri sve grijehe njegove.

4 Suspregnu svu ljutinu svoju, odusta od estine gnjeva svoga.

5 Obnovi nas, Boe, Spasitelju na, i odbaci zlovolju prema nama!

6 Zar e se dovijeka gnjeviti na nas, prenositi srdbu svoju od koljena na koljeno?

7 Zar nas nee opet oiviti da se narod tvoj raduje u tebi?

8 Pokai nam, Jahve, milosre svoje i daj nam svoje spasenje.

9 Da posluam to mi to Jahve govori: Jahve obeava mir narodu svomu, vjernima svojim, onima koji mu se svim srcem vrate.

10 Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje, i slava e njegova ivjeti u zemlji naoj.

11 Ljubav e se i Vjernost sastati, Pravda i Mir zagrliti.

12 Vjernost e nicat' iz zemlje, Pravda e gledat' s nebesa.

13 Jahve e dati blagoslov i sreu, i zemlja naa urod svoj.

14 Pravda e stupati pred njim, a Mir tragom stopa njegovih.

Continuar Lendo