Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 86

1 Molitva. Davidova. Prigni uho svoje, Jahve, i uslii me jer sam bijedan i ubog.

2 uvaj duu moju jer sam posveen tebi; spasi slugu svoga koji se uzda u te! Ti si moj Bog;

3 o Gospode, smiluj mi se jer povazdan vapijem k tebi.

4 Razveseli duu sluge svoga jer k tebi, Jahve, duu uzdiem.

5 Jer ti si, Gospode, dobar i rado prata, pun si ljubavi prema svima koji te zazivaju.

6 Sluaj, Jahve, molitvu moju i pazi na glas vapaja mog.

7 U dan tjeskobe vapijem k tebi jer e me usliati.

8 Nema ti ravna meu bozima, Gospode, nema djela kakvo je tvoje.

9 Svi narodi to ih stvori doi e i klanjat' se tebi, o Jahve, i slavit e ime tvoje.

10 Jer ti si velik i ini udesa: ti si jedini Bog.

11 Ui me, Jahve, svojemu putu da hodim vjeran tebi, usmjeri srce moje da se boji imena tvojega!

12 Hvalit u te, Gospode, Boe moj, svim srcem svojim, slavit u ime tvoje dovijeka,

13 jer tvoje ljubavi prema meni ima izobila, istrgao si moju duu iz dubine Podzemlja.

14 O Boe, oholice se digoe na me, mnotvo silnika ivot mi vreba i nemaju tebe pred oima.

15 No ti si, Gospode Boe, milosrdan i blag, spor na srdbu – sama ljubav i vjernost.

16 Pogledaj na me i smiluj se meni; daj svome sluzi snage svoje i spasi sina slukinje svoje!

17 Daj mi milostivo znak naklonosti svoje, da vide moji mrzitelji i da se postide, jer si mi ti, o Jahve, pomogao, ti me utjeio.

Continuar Lendo