Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 87

1 Sinova Korahovih. Psalam. Pjesma. Zdanje svoje na svetim gorama

2 ljubi Jahve; draa su mu vrata sionska nego svi atori Jakovljevi.

3 Divote se govore o tebi, grade Boji!

4 "Rahab i Babilon brojit u k onima to me tuju; Filisteja i Tir i narod etiopski – i oni su roeni ondje."

5 O Sionu se govori: "Ovaj i onaj u njemu je roen! Svevinji ga utemelji!"

6 Gospodin e zapisati u knjigu naroda: "Ovi su roeni ondje."

7 I pjevat e igrajui kolo: "Svi su izvori moji u tebi!"

Continuar Lendo