Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 88

1 Pjesma. Psalam. Sinova Korahovih. Zborovoi. Po napjevu "Bolest". Za pjevanje. Pouna pjesma. Ezrahijca Hemana.

2 Jahve, Boe moj, vapijem danju, a nou nariem pred tobom.

3 Neka dopre do tebe molitva moja, prigni uho k vapaju mome.

4 Jer mi je dua zasiena patnjama, moj se ivot blii Podzemlju.

5 Broje me k onima to u grob silaze, postadoh slian nemoniku.

6 Meu mrtvima moj je leaj, poput ubijenih to lee u grobu kojih se vie ne spominje, od kojih si ustegao ruku.

7 Smjestio si me u jamu duboku, u tmine, u bezdan.

8 Teko me pritie ljutnja tvoja i svim me valima svojim prekriva.

9 Udaljio si od mene znance moje, uini da im gnusan budem: zatvoren sam, ne mogu izai.

10 Od nevolje oi mi gasnu: vapijem tebi, Jahve, iz dana u dan, za tobom ruke pruam.

11 Zar na mrtvima ini udesa? Zar e sjene ustati i hvaliti tebe?

12 Zar se u grobu pripovijeda o tvojoj dobroti? O vjernosti tvojoj u Propasti?

13 Zar se u tmini objavljuju udesa tvoja i tvoja pravda u Zaboravu?

14 Ipak ja vapijem tebi, Jahve, prije jutra molitvom te pretjeem.

15 Zato, Jahve, odbacuje duu moju? Zato sakriva lice od mene?

16 Bijedan sam i umirem ve od djeatva, klonuh nosei tvoje strahote.

17 Preko mene prijeoe vihori tvojega gnjeva, strahote me tvoje shrvae,

18 okruuju me kao voda sveudilj, optjeu me svi zajedno.

19 Udaljio si od mene prijatelja i druga: mrak mi je znanac jedini.

Continuar Lendo