Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 90

1 Molitva. Mojsija, sluge Bojega. Jahve, ti nam bijae okrilje od koljena do koljena.

2 Prije nego se rodie bregovi, prije nego postade kopno i krug zemaljski, od vijeka do vijeka, Boe, ti jesi!

3 Smrtnike u prah vraa i veli: "Vratite se, sinovi ljudski!"

4 Jer je tisuu godina u oima tvojim k'o jueranji dan koji je minuo i kao straa nona.

5 Razgoni ih k'o jutarnji san, kao trava su to se zeleni:

6 jutrom cvate i sva se zeleni, a uveer – ve se sui i vene.

7 Zaista, izjeda nas tvoja srdba i zbunjuje ljutina tvoja.

8 Nae si grijehe stavio pred svoje oi, nae potajne grijehe na svjetlost lica svojega.

9 Jer svi nai dani prooe u gnjevu tvojemu, kao uzdah dovrismo godine svoje.

10 Zbroj nae dobi sedamdeset je godina, ako smo snani, i osamdeset; a veina od njih muka je i nitavost: jer prolaze brzo i mi letimo odavle.

11 Tko e mjeriti estinu gnjeva tvojega, tko proniknuti srdbu tvoju?

12 Naui nas dane nae brojiti, da steknemo mudro srce.

13 Vrati se k nama, Jahve! Ta dokle e? Milostiv budi slugama svojim!

14 Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim, da kliemo i da se veselimo u sve dane!

15 Obraduj nas za dane kad si nas ibao, za ljeta kad smo stradali!

16 Neka se na slugama tvojim pokae djelo tvoje i tvoja slava na djeci njihovoj!

17 Dobrota Jahve, Boga naega, nek' bude nad nama daj da nam uspije djelo naih ruku, djelo ruku naih nek' uspije.

Continuar Lendo