Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 92

1 Psalam. Pjesma. Za dan subotnji.

2 Dobro je slaviti Jahvu, pjevati imenu tvome, Svevinji;

3 navijetati jutrom ljubav tvoju i nou vjernost tvoju,

4 uz harfu od deset ica i liru, s pjesmom uz citaru.

5 Obradovao si me djelima svojim, o Jahve, kliem zbog djela ruku tvojih.

6 Kako su silna djela tvoja, o Jahve, i duboki naumi tvoji!

7 Bezuman ovjek ne spoznaje, luak ne shvaa.

8 Sve ako bi bezboci nicali k'o trava i cvali svi to zlo ine, odreeni su za vjenu propast;

9 a ti, Jahve, dovijeka uzvien ostaje.

10 Doista, dumani tvoji, o Jahve, tvoji e dumani propasti; rasprit e se svi to ine zlo.

11 Rog si mi digao k'o u bivola, pomazao me uljem preistim;

12 i oko mi s visoka gleda dumane i uho mirno slua o onima to na me ustaju.

13 K'o palma cvate pravednik i raste k'o cedar libanonski.

14 Zasaeni u Domu Jahvinu, cvatu u dvorima Boga naega.

15 Rod donose i u starosti, soni i puni svjeine:

16 da navijeste kako je pravedan Jahve, Hrid moja, onaj na kome nema nepravde.

Continuar Lendo