Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 93

1 Jahve kraljuje, u sjaj zaodjeven, Jahve zaodjeven moi i opasan. vrsto stoji krug zemaljski, nee se poljuljati.

2 vrsto je prijestolje tvoje odiskona, ti si od vjenosti!

3 Rijeke podiu, Jahve, rijeke podiu glase svoje, rijeke podiu svoj buni huk.

4 Jai od glasova voda golemih, silniji od bijesnoga mora: silan je Jahve u visinama.

5 Tvoja su obeanja vjere predostojna, svetost je ures Doma tvojega, Jahve, u sve dane!

Continuar Lendo