Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 95

1 Doite, kliimo Jahvi, uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!

2 Pred lice mu stupimo s hvalama, kliimo mu u pjesmama!

3 Jer velik je Jahve, Bog na, Kralj veliki nad svim bogovima.

4 U njegovoj su ruci zemaljske dubine, njegovi su vrhunci planina.

5 Njegovo je more, on ga je stvorio, i kopno koje nainie ruke njegove.

6 Doite, prignimo koljena i padnimo nice, poklonimo se Jahvi koji nas stvori!

7 Jer on je Bog na, a mi narod pae njegove, ovce to on ih uva. O, da danas glas mu posluate:

8 "Ne budite srca tvrda kao u Meribi, kao u dan Mase u pustinji

9 gdje me iskuavahu oevi vai premda vidjee djela moja.

10 etrdeset ljeta jadio me narataj onaj, pa rekoh: 'Narod su nestalna srca i ne promiu moje putove.'

11 Stog se zakleh u svom gnjevu: 'Nikad nee ui u moj pokoj!'"

Continuar Lendo