Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 98

1 Psalam. Pjevajte Jahvi pjesmu novu, jer uini djela udesna. Pobjedu mu pribavi desnica njegova i sveta miica njegova.

2 Jahve obznani spasenje svoje, pred poganima pravednost objavi.

3 Spomenu se dobrote i vjernosti prema domu Izraelovu. Svi krajevi svijeta vidjee spasenje Boga naega.

4 Sva zemljo, poklikni Jahvi, raduj se, klii i pjevaj!

5 Zapjevajte Jahvi uz citaru, uz citaru i uza zvuke harfe;

6 uz trublje i zvuke rogova: kliite Jahvi kralju!

7 Neka hui more i to je u njemu, krug zemaljski i stanovnici njegovi!

8 Rijeke nek' pljeu rukama, zajedno s njima neka se brda raduju!

9 Jer Jahve dolazi, dolazi suditi zemlji. Vladat e krugom zemaljskim po pravdi i pucima po pravici.

Continuar Lendo