Isaías

1. 論 摩 押 的 默 示 : 一 夜 之 間 , 摩 押 的 亞 珥 變 為 荒 廢 , 歸 於 無 有 ; 一 夜 之 間 , 摩 押 的 基 珥 變 為 荒 廢 , 歸 於 無 有 。

2. 他 們 上 巴 益 , 又 往 底 本 , 到 高 處 去 哭 泣 。 摩 押 人 因 尼 波 和 米 底 巴 哀 號 , 各 人 頭 上 光 禿 , 鬍 鬚 剃 淨 。

3. 他 們 在 街 市 上 都 腰 束 麻 布 , 在 房 頂 上 和 寬 闊 處 俱 各 哀 號 , 眼 淚 汪 汪 。

4. 希 實 本 和 以 利 亞 利 悲 哀 的 聲 音 達 到 雅 雜 , 所 以 摩 押 帶 兵 器 的 高 聲 喊 嚷 , 人 心 戰 兢 。

5. 我 心 為 摩 押 悲 哀 ; 他 的 貴 冑 ( 或 譯 : 逃 民 ) 逃 到 瑣 珥 , 到 伊 基 拉 施 利 施 亞 。 他 們 上 魯 希 坡 , 隨 走 隨 哭 。 在 何 羅 念 的 路 上 , 因 毀 滅 舉 起 哀 聲 。

6. 因 為 寧 林 的 水 成 為 乾 涸 , 青 草 枯 乾 , 嫩 草 滅 沒 , 青 綠 之 物 , 一 無 所 有 。

7. 因 此 , 摩 押 人 所 得 的 財 物 和 所 積 蓄 的 都 要 運 過 柳 樹 河 。

8. 哀 聲 遍 聞 摩 押 的 四 境 ; 哀 號 的 聲 音 達 到 以 基 蓮 ; 哀 號 的 聲 音 達 到 比 珥 以 琳 。

9. 底 們 的 水 充 滿 了 血 ; 我 還 要 加 增 底 們 的 災 難 , 叫 獅 子 來 追 上 摩 押 逃 脫 的 民 和 那 地 上 所 餘 剩 的 人 。

Você está lendo Isaías na edição CUV, Chinese Union Version (Traditional), em Chinês.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 66 capítulos, e 1292 versículos.