Introdução Esboço Capítulo Anterior Próximo Capítulo

3 João

1. Starší Gáiovi milému, kteréhož já miluji v pravdě.

2. Nejmilejší, žádámť obzvláštně, abys se dobře měl a zdráv byl, tak jako duše tvá dobře se má.

3. Zradovalť jsem se zajisté velice, když přišli bratří a svědectví vydávali o tvé upřímnosti, vypravujíce, kterak ty v upřímnosti chodíš.

4. Nemámť větší radosti, nežli abych slyšel, že synové moji chodí v upřímnosti.

5. Nejmilejší, věrně děláš, cožkoli činíš bratřím a hostem,

6. Kteřížto svědectví vydali o lásce tvé před církví. Kteréžto vyprovodíš-li, tak jakž sluší na Boha, dobře učiníš.

7. Neboť jsou pro jméno jeho vyšli, a nic nevzali od pohanů.

8. Mámeť tedy my takové přijímati, abychom byli pomocníci pravdy.

9. Psal jsem sboru vašemu, ale Diotrefes, kterýž stojí o prvotnost mezi nimi, nepřijímá nás.

10. Protož přijdu-liť tam, připomenuť skutky jeho, kteréž činí, mluvě proti nám zlé řeči. A nemaje dosti na tom, i sám bratří nepřijímá, i těm, kteříž by přijímati chtěli, nedopouští, a ze sboru je vylučuje.

11. Nejmilejší, nenásledujž zlého, ale dobrého. Kdož dobře činí, z Boha jest; ale kdož zle činí, nevidí Boha.

12. Demetriovi svědectví vydáno jest ode všech, i od samé pravdy; ano i my svědectví o něm vydáváme, a víte, že svědectví naše pravé jest.

13. Mnohoť jsem měl psáti, ale nechci psáti černidlem a pérem.

14. Nebo mám naději, že tě tudíž uzřím, a ústy k ústům mluviti budeme. [ (III John 1:15) Pokoj budiž tobě. Pozdravují tě přátelé. Pozdraviž i ty dobrých přátel ze jména. ]

Significados: Nebo.
Introdução Esboço Capítulo Anterior Próximo Capítulo

Você está lendo 3 João na edição CZECH-BKR, Czech BKR, em Tcheco.
Este lívro compôe o Novo Testamento, tem 1 capítulos, e 14 versículos.