Gênesis

1. Byla pak všecka země jazyku jednoho a řeči jedné.

2. I stalo se, když se brali od východu, nalezli pole v zemi Sinear, a bydlili tam.

3. A řekli jeden druhému: Nuže, nadělejme cihel, a vypalme je ohněm. I měli cihly místo kamení, a zemi lepkou místo vápna.

4. Nebo řekli: Nuže, vystavějme sobě město a věži, jejíž by vrch dosahal k nebi; a tak učiňme sobě jméno, abychom nebyli rozptýleni po vší zemi.

5. Sstoupil pak Hospodin, aby viděl to město a věži, kterouž stavěli synové lidští.

6. A řekl Hospodin: Aj, lid jeden a jazyk jeden všechněch těchto, a toť jest začátek díla jejich; nyní pak nedadí sobě v tom překaziti, což umínili dělati.

7. Protož sstupme a změťme tam jazyk jejich, aby jeden druhého jazyku nerozuměl.

8. A tak rozptýlil je Hospodin odtud po vší zemi; i přestali stavěti města toho.

9. Protož nazváno jest jméno jeho Bábel; nebo tu zmátl Hospodin jazyk vší země; a odtud rozptýlil je Hospodin po vší zemi.

10. Titoť jsou rodové Semovi: Sem, když byl ve stu letech, zplodil Arfaxada ve dvou letech po potopě.

11. A byl živ Sem po zplození Arfaxada pět set let; a plodil syny a dcery.

12. Arfaxad pak živ byl pět a třidceti let, a zplodil Sále.

13. A po zplození Sále živ byl Arfaxad čtyři sta a tři léta; a plodil syny a dcery.

14. Sále také živ byl třidceti let, a zplodil Hebera.

15. A živ byl Sále po zplození Hebera čtyři sta a tři léta; a plodil syny a dcery.

16. Živ pak byl Heber čtyři a třidceti let, a zplodil Pelega.

17. A živ byl Heber po zplození Pelega čtyři sta a třidceti let; a plodil syny a dcery.

18. Peleg pak živ byl třidceti let, a zplodil Réhu.

19. A živ byl Peleg po zplození Réhu dvě stě a devět let; a plodil syny a dcery.

20. Réhu také živ byl třidceti a dvě létě, a zplodil Sáruga.

21. A po zplození Sáruga živ byl Réhu dvě stě a sedm let; a plodil syny a dcery.

22. Živ pak byl Sárug třidceti let, a zplodil Náchora.

23. A byl živ Sárug po zplození Náchora dvě stě let; a plodil syny a dcery.

24. Náchor pak živ byl dvadceti a devět let, a zplodil Táre.

25. A živ byl Náchor po zplození Táre sto a devatenácte let; a plodil syny a dcery.

26. Živ pak byl Táre sedmdesáte let, a zplodil Abrama, Náchora a Hárana.

27. Tito jsou pak rodové Táre: Táre zplodil Abrama, Náchora a Hárana; Háran pak zplodil Lota.

28. Umřel pak Háran prvé než Táre otec jeho v zemi narození svého, totiž v Ur Kaldejských.

29. I zpojímali sobě ženy Abram a Náchor; jméno ženy Abramovy Sarai, a jméno ženy Náchorovy Melcha, dcera Háranova, kterýž byl otec Melchy a Jeschy.

30. Byla pak Sarai neplodná, a neměla dětí.

31. I vzal Táre Abrama syna svého, a Lota syna Háranova, vnuka svého, a Sarai nevěstu svou, ženu Abrama syna svého, a vyšli spolu z Ur Kaldejských, aby se brali do země Kananejské, a přišli až do Cháran, a bydlili tam.

32. A byli dnové Táre dvě stě a pět let; i umřel Táre v Cháran.

Significados: Sinear, Nebo, Tito, Ur, Sarai.

Você está lendo Gênesis na edição CZECH-BKR, Czech BKR, em Tcheco.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 50 capítulos, e 1533 versículos.