1. Tedy odpovídaje Bildad Suchský, řekl:

2. Panování a hrůza Boží působí pokoj na výsostech jeho.

3. Zdaliž jest počet vojskům jeho? A nad kým nevzchází světlo jeho?

4. Jakž by tedy spravedliv býti mohl bídný člověk před Bohem silným, aneb jak čist býti narozený z ženy?

5. Hle, ani měsíc nesvítil by, ani hvězdy nebyly by čisté před očima jeho,

6. Nadto pak smrtelný člověk, jsa jako červ, a syn člověka, jako hmyz.

Você está lendo na edição CZECH-BKR, Czech BKR, em Tcheco.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 42 capítulos, e 1060 versículos.