1. Tedy odpovídaje Job Hospodinu, řekl:

2. Vím, že všecko můžeš, a že nemůže překaženo býti tvému myšlení.

3. Kdo jest to ten, ptáš se, ješto zatemňuje radu Boží tak hloupě? Protož přiznávám se, že jsem tomu nerozuměl. Divnějšíť jsou ty věci nad mou stižitelnost, anižť jich mohu poznati.

4. Vyslýchejž, prosím, když bych koli mluvil; když bych se tebe tázal, oznamuj mi.

5. Tolikoť jsem slýchal o tobě, nyní pak i oko mé tě vidí.

6. Pročež mrzí mne to, a želím toho v prachu a v popele.

Você está lendo na edição CZECH-BKR, Czech BKR, em Tcheco.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 42 capítulos, e 1060 versículos.