Salmos

1. Blahoslavený ten muž, kterýž nechodí po radě bezbožných, a na cestě hříšníků nestojí, a na stolici posměvačů nesedá.

2. Ale v zákoně Hospodinově jest líbost jeho, a v zákoně jeho přemýšlí dnem i nocí.

3. Nebo bude jako strom štípený při tekutých vodách, kterýž ovoce své vydává časem svým, jehožto list nevadne, a cožkoli činiti bude, šťastně mu se povede.

4. Ne takť budou bezbožní, ale jako plevy, kteréž rozmítá vítr.

5. A protož neostojí bezbožní na soudu, ani hříšníci v shromáždění spravedlivých.

6. Neboť zná Hospodin cestu spravedlivých, ale cesta bezbožných zahyne.

Significados: Nebo.

Você está lendo Salmos na edição CZECH-BKR, Czech BKR, em Tcheco.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.