Salmos

1. Halelujah. Blahoslavený muž, kterýž se bojí Hospodina, a v přikázaních jeho má velikou líbost.

2. Mocné na zemi bude símě jeho, rodina upřímých požehnání dojde.

3. Zboží a bohatství v domě jeho, a spravedlnost jeho zůstává na věky.

4. Vzchází ve tmách světlo upřímým, milostivý jest, milosrdný a spravedlivý.

5. Dobrý člověk slitovává se i půjčuje, a řídí své věci s soudem.

6. Nebo nepohne se na věky, v paměti věčné bude spravedlivý.

7. Slyše zlé noviny, nebojí se; stálé jest srdce jeho, a doufá v Hospodina.

8. Utvrzené srdce jeho nebojí se, až i uzří pomstu na svých nepřátelích.

9. Rozděluje štědře, a dává nuzným; spravedlnost jeho zůstává na věky, roh jeho bude vyvýšen v slávě.

10. Bezbožný vida to, zlobiti se, zuby svými škřipěti a schnouti bude; žádost bezbožníků zahyne.

Significados: Nebo.

Você está lendo Salmos na edição CZECH-BKR, Czech BKR, em Tcheco.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.