Salmos

1. Halelujah. Chvalte služebníci Hospodinovi, chvalte jméno Hospodinovo.

2. Budiž jméno Hospodinovo požehnáno od tohoto času až na věky.

3. Od východu slunce až do západu jeho chváleno buď jméno Hospodinovo.

4. Vyvýšenť jest nade všecky národy Hospodin, a nad nebesa sláva jeho.

5. Kdo jest rovný Hospodinu Bohu našemu, kterýž vysoko bydlí?

6. Kterýž snižuje se, aby všecko spatřoval, což jest na nebi i na zemi.

7. Vyzdvihuje z prachu nuzného, a z hnoje vyvyšuje chudého,

8. Aby jej posadil s knížaty, s knížaty lidu svého.

9. Kterýž vzdělává neplodnou v čeled, a matku veselící se z dítek. Halelujah.

Você está lendo Salmos na edição CZECH-BKR, Czech BKR, em Tcheco.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.