Salmos

1. Píseň stupňů. K Hospodinu v ssoužení svém volal jsem,a vyslyšel mne.

2. Hospodine, vysvoboď duši mou od rtů lživých, a od jazyka lstivého.

3. Coť prospěje, aneb coť přidá jazyk lstivý,

4. Podobný k střelám přeostrým silného,a k uhlí jalovcovému?

5. Běda mně, že pohostinu býti musím v Mešech, a přebývati v saláších Cedarských.

6. Dlouho bydlí duše má mezi těmi, kteříž nenávidí pokoje.

7. Já ku pokoji, ale když mluvím, oni k boji.

Você está lendo Salmos na edição CZECH-BKR, Czech BKR, em Tcheco.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.