Salmos

1. Píseň stupňů, Davidova. Byť Hospodina s námi nebylo, rciž nyní, Izraeli,

2. Byť Hospodina s námi nebylo, když lidé povstali proti nám:

3. Tehdáž by nás byli za živa sehltili v rozpálení hněvu svého proti nám;

4. Tehdáž by nás byly přikvačily vody, proud zachvátil by byl duši naši;

5. Tehdáž zachvátily by byly duši naši ty vody zduté.

6. Požehnaný Hospodin, kterýž nás nevydal v loupež zubům jejich.

7. Duše naše jako ptáče znikla osídla ptáčníků; osídlo se ztrhalo, i vynikli jsme.

8. Pomoc naše jest ve jménu Hospodinovu, kterýž učinil nebe i zemi.

Você está lendo Salmos na edição CZECH-BKR, Czech BKR, em Tcheco.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.