Salmos

1. Píseň stupňů. Veliceť jsou mne ssužovali hned od mladosti mé, rciž nyní Izraeli,

2. Veliceť jsou mne ssužovali hned od mladosti mé, a však mne nepřemohli.

3. Po hřbetě mém orali oráči, a dlouhé proháněli brázdy své.

4. Ale Hospodin jsa spravedlivý, zpřetínal prostranky bezbožných.

5. Zahanbeni a zpět obráceni budou všickni, kteříž nenávidí Siona.

6. Budou jako tráva na střechách, kteráž prvé než odrostá, usychá.

7. Z níž nemůže hrsti své naplniti žnec, ani náručí svého ten, kterýž váže snopy.

8. Aniž řeknou tudy jdoucí: Požehnání Hospodinovo budiž s vámi, aneb: Dobrořečíme vám ve jménu Hospodinovu.

Você está lendo Salmos na edição CZECH-BKR, Czech BKR, em Tcheco.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.