Salmos

1. Píseň stupňů. Z hlubokosti volám k tobě, Hospodine.

2. Pane, vyslyš hlas můj, nakloň uší svých k hlasu pokorných proseb mých.

3. Budeš-li nepravosti šetřiti, Hospodine Pane, kdo ostojí?

4. Ale u tebe jest odpuštění, tak aby uctivost k tobě zachována byla.

5. Očekávám na Hospodina, očekává duše má, a ještě očekává na slovo jeho.

6. Duše má čeká Pána, víc než ponocní svitání, kteříž ponocují až do jitra.

7. Očekávejž, Izraeli, na Hospodina; nebo u Hospodina jest milosrdenství, a hojné u něho vykoupení.

8. Onť zajisté vykoupí Izraele ze všech nepravostí jeho.

Você está lendo Salmos na edição CZECH-BKR, Czech BKR, em Tcheco.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.