Salmos

1. Chvalte Hospodina, nebo dobré jest zpívati žalmy Bohu našemu, nebo rozkošné jest, a ozdobná jest chvála.

2. Stavitel Jeruzaléma Hospodin, rozptýlený lid Izraelský shromažďuje,

3. Kterýž uzdravuje skroušené srdcem, a uvazuje bolesti jejich,

4. Kterýž sčítá počet hvězd, a každé z nich ze jména povolává.

5. Velikýť jest Pán náš, a nesmírný v síle; rozumnosti jeho není počtu.

6. Pozdvihuje pokorných Hospodin, ale bezbožné snižuje až k zemi.

7. Zpívejte Hospodinu s díkčiněním, zpívejte žalmy Bohu našemu na citaře,

8. Kterýž zastírá nebesa hustými oblaky, nastrojuje zemi déšť, a vyvodí trávu na horách.

9. Kterýž dává hovadům potravu jejich, i mladým krkavcům, kteříž volají k němu.

10. Nemáť v síle koně zalíbení, aniž se kochá v lejtkách muže udatného.

11. Líbost má Hospodin v těch, kteříž se ho bojí, a kteříž doufají v milosrdenství jeho.

12. Chval, Jeruzaléme, Hospodina, chval Boha svého, Sione.

13. Nebo on utvrzuje závory bran tvých, požehnání udílí synům tvým u prostřed tebe.

14. On působí v končinách tvých pokoj, a bělí pšeničnou nasycuje tě.

15. On když vysílá na zemi rozkaz svůj, velmi rychle k vykonání běží slovo jeho.

16. Onť dává sníh jako vlnu, jíním jako popelem posýpá.

17. Hází ledem svým jako skyvami; před zimou jeho kdo ostojí?

18. Vysílaje slovo své, rozpouští je; hned jakž povane větrem svým, anť tekou vody.

19. Zvěstuje slovo své Jákobovi, ustanovení svá a soudy své Izraelovi.

20. Neučinilť tak žádnému národu, a protož soudů jeho nepoznali. Halelujah.

Significados: Nebo.

Você está lendo Salmos na edição CZECH-BKR, Czech BKR, em Tcheco.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.