Salmos

1. Halelujah. Zpívejte Hospodinu píseň novou, chválu jeho v shromáždění svatých.

2. Vesel se Izrael v tom, kterýž ho učinil, synové Sionští plésejte v králi svém.

3. Chvalte jméno jeho na píšťalu, na buben a na citaru prozpěvujte jemu.

4. Nebo zalíbilo se Hospodinu v lidu jeho; onť ozdobuje pokorné spasením.

5. Plésati budou svatí v Boží slávě, a zpívati v pokojích svých.

6. Oslavování Boha silného bude ve rtech jejich, a meč na obě straně ostrý v rukou jejich,

7. K vykonávání pomsty nad pohany, a k strestání národů,

8. K svazování králů jejich řetězy, a šlechticů jejich pouty železnými,

9. K nakládání s nimi podlé práva zapsaného, k slávě všechněm svatým jeho. Halelujah.

Significados: Nebo.

Você está lendo Salmos na edição CZECH-BKR, Czech BKR, em Tcheco.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.