Salmos

1. Žalm Davidův. Suď mne, Hospodine, nebo já v upřímnosti své chodím, a v tě Hospodina doufám, nepohnuť se.

2. Zprubujž mne, Hospodine, a zkus mne, přepal ledví má i srdce mé.

3. Milosrdenství tvé zajisté před očima mýma jest, a chodím stále v pravdě tvé.

4. S lidmi marnými nesedám, a s pokrytci v spolek nevcházím.

5. V nenávisti mám shromáždění zlostníků, a s bezbožnými se neusazuji.

6. Umývám v nevinnosti ruce své, postavuji se při oltáři tvém, Hospodine,

7. Abych tě hlasitě chválil, a vypravoval všecky divné skutky tvé.

8. Hospodine, jáť miluji obydlí domu tvého, a místo příbytku slávy tvé.

9. Nezahrnujž s hříšnými duše mé, a s lidmi vražedlnými života mého,

10. V jejichž rukou jest nešlechetnost, a pravice jejich vzátků plná.

11. Já pak v upřímnosti své chodím, vykupiž mne, a smiluj se nade mnou.

12. Noha má stojí na rovině, v shromážděních svatých dobrořečiti budu Hospodinu.

Você está lendo Salmos na edição CZECH-BKR, Czech BKR, em Tcheco.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.