Salmos

1. Žalm Davidův. Vzdejte Hospodinu, velikomocní, vzdejte Hospodinu čest a sílu.

2. Vzdejte Hospodinu slávu jména jeho, sklánějte se Hospodinu v ozdobě svatosti.

3. Hlas Hospodinův nad vodami, Bůh silný slávy hřímání vzbuzuje, Hospodin to činí nad vodami mnohými.

4. Hlas Hospodinův přichází s mocí, hlas Hospodinův s velebností.

5. Hlas Hospodinův láme cedry, rozrážíť Hospodin cedry Libánské.

6. A činí, aby skákali jako telata, Libán a Sirion, jako mladý jednorožec.

7. Hlas Hospodinův rozkřesává plamen ohně.

8. Hlas Hospodinův k bolesti přivodí poušť, k bolesti přivodí Hospodin poušť Kádes.

9. Hlas Hospodinův to činí, že laně plodu pozbývají, obnažuje i lesy, ale v chrámě svém všecku svou slávu vypravuje.

10. Hospodin nad potopou seděl, a budeť seděti Hospodin, jsa králem i na věky.

11. Hospodin silou lid svůj daří, Hospodin požehná lidu svému v pokoji.

Você está lendo Salmos na edição CZECH-BKR, Czech BKR, em Tcheco.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.