Salmos

1. Žalm Davidův, když utíkal před Absolonem synem svým.

2. Hospodine, jakť jsou mnozí nepřátelé moji! Mnozí povstávají proti mně.

3. Mnozí mluví o duši mé: Nemáť tento žádné pomoci v Bohu.

4. Ale ty, Hospodine, jsi štítem vůkol mne, slávou mou, a kterýž povyšuješ hlavy mé.

5. Hlasem svým volal jsem k Hospodinu, a vyslyšel mne s hory svaté své. Sélah.

6. Já jsem lehl, a spal jsem, i zas procítil; nebo mne zdržoval Hospodin.

7. Nebuduť se báti mnoha tisíců lidí, kteříž se vůkol kladou proti mně.

8. Povstaniž, Hospodine, zachovej mne, Bože můj, kterýž jsi zbil všech nepřátel mých líce, a zuby bezbožníků zvyrážel. [ (Psalms 3:9) Tvéť, ó Hospodine, jest spasení, a nad lidem tvým požehnání tvé. Sélah. ]

Você está lendo Salmos na edição CZECH-BKR, Czech BKR, em Tcheco.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.