Salmos

1. Přednímu kantoru z synů Chóre, píseň na alamot.

2. Bůh jest naše útočiště i síla, ve všelikém ssoužení pomoc vždycky hotová.

3. A protož nebudeme se báti, byť se pak i země podvrátila, a zpřevracely se hory do prostřed moře.

4. Byť i ječely, a kormoutily se vody jeho, a hory se rozrážely od dutí jeho. Sélah.

5. Potok a pramenové jeho obveselují město Boží, nejsvětější z příbytků Nejvyššího.

6. Bůh jest u prostřed něho, nepohneť se; přispějeť jemu Bůh na pomoc hned v jitře.

7. Když hlučeli národové, a pohnula se království, vydal hlas svůj, a rozplynula se země.

8. Hospodin zástupů jest s námi, hradem vysokým jest nám Bůh Jákobův. Sélah.

9. Poďte, vizte skutky Hospodinovy, jakýchť jest pustin nadělal na zemi.

10. Přítrž činí bojům až do končin země, lučiště láme, kopí posekává, a vozy spaluje ohněm,

11. Mluvě: Upokojtež se, a vězte, žeť jsem já Bůh, kterýž vyvýšen budu mezi národy, vyvýšen budu na zemi. [ (Psalms 46:12) Hospodin zástupů jest s námi, hradem vysokým jest nám Bůh Jákobův. Sélah. ]

Você está lendo Salmos na edição CZECH-BKR, Czech BKR, em Tcheco.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.