Salmos

1. Přednímu z kantorů, jako: Nevyhlazuj, Davidův žalm zlatý.

2. Právě-liž vy, ó shromáždění, spravedlnost vypovídáte? Upřímě-liž soudy činíte, vy synové lidští?

3. Anobrž raději nepravosti v srdci ukládáte, a násilí rukou svých v zemi této odvažujete.

4. Uchýlili se bezbožníci hned od narození, pobloudili hned od života matky, mluvíce lež.

5. Jed v sobě mají jako jedovatý had, jako lítý had hluchý, kterýž zacpává ucho své,

6. Aby neslyšel hlasu zaklinačů, a čarodějníka v čářích vycvičeného.

7. Ó Bože, potři jim zuby v ústech jejich, střenovní zuby lvíčat těch polámej, Hospodine.

8. Nechť se rozplynou jako voda, a zmizejí; ať jsou jako ten, kterýž napíná luk, jehož však střely se lámí,

9. Jako hlemejžď, kterýž tratí se a mizí, jako nedochůdče ženy, ješto nespatřilo slunce.

10. Prvé než lidé pocítí trní jejich a bodláku, hned za živa zapálením jako vichřicí zachváceni budou.

11. I bude se veseliti spravedlivý, když uzří pomstu, nohy své umyje ve krvi bezbožníka. [ (Psalms 58:12) Ano dí každý: V pravdě, žeť má užitek spravedlivý, jistě, žeť jest Bůh soudce na zemi. ]

Você está lendo Salmos na edição CZECH-BKR, Czech BKR, em Tcheco.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.