Salmos

1. Přednímu zpěváku na gittejský nástroj, žalm Davidův.

2. Hospodine Pane náš, jak důstojné jest jméno tvé na vší zemi! Nebo jsi vyvýšil slávu svou nad nebesa.

3. Z úst nemluvňátek a těch, jenž prsí požívají, mocně dokazuješ síly z příčiny svých nepřátel, abys přítrž učinil protivníku a vymstívajícímu se.

4. Když spatřuji nebesa tvá, dílo prstů tvých, měsíc a hvězdy, kteréž jsi tak upevnil, říkám:

5. Co jest člověk, že jsi naň pamětliv, a syn člověka, že jej navštěvuješ?

6. Nebo učinil jsi ho málo menšího andělů, slávou a ctí korunoval jsi jej.

7. Pánem jsi ho učinil nad dílem rukou svých, všecko jsi podložil pod nohy jeho:

8. Ovce i voly všecky, také i zvěř polní,

9. Ptactvo nebeské, i ryby mořské, a cožkoli chodí stezkami mořskými. [ (Psalms 8:10) Hospodine Pane náš, jak důstojné jest jméno tvé na vší zemi! ]

Significados: Nebo.

Você está lendo Salmos na edição CZECH-BKR, Czech BKR, em Tcheco.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.