Salmos

1. Žalm Azafův. Bůh stojí v shromáždění Božím, u prostřed bohů soud čině, a dí:

2. Dokudž souditi budete nespravedlivě, a osoby nešlechetných přijímati? Sélah.

3. Zastávejte bídného a sirotka, utištěného a chudého spravedliva vyhlašujte.

4. Vytrhněte bídného a nuzného, z ruky nešlechetných vytrhněte ho.

5. Ale nevědí nic, nerozumějí nic; ve tmách ustavně chodí, až se proto všickni základové země pohybují.

6. Řeklť jsem já byl: Bohové jste, a synové Nejvyššího vy všickni;

7. A však jako i jiní lidé zemřete, a jako jeden z knížat padnete.

8. Povstaniž, ó Bože, suď zemi; nebo ty dědičně vládneš všemi národy.

Você está lendo Salmos na edição CZECH-BKR, Czech BKR, em Tcheco.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.