Salmos

1. Synům Chóre, žalm a píseň. Základ svůj na horách svatých.

2. Milujeť Hospodin, totiž brány Sionské, nade všecky příbytky Jákobovy.

3. Přeslavnéť jsou to věci, kteréž se o tobě hlásají, ó město Boží. Sélah.

4. Připomínati budu Egypt a Babylon před svými známými, ano i Filistinské a Tyrské i Mouřeníny, že se tu každý z nich narodil.

5. An i o Sionu praveno bude: Ten i onen jest rodem z něho, sám pak Nejvyšší utvrdí jej.

6. Sečteť Hospodin při popisu národy, a dí, že tento se tu narodil. Sélah.

7. Tou příčinou zpívají s plésáním o tobě všecky moci života mého.

Você está lendo Salmos na edição CZECH-BKR, Czech BKR, em Tcheco.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.