Salmos

1. Žalm a píseň, ke dni sobotnímu.

2. Dobré jest oslavovati Hospodina, a žalmy zpívati jménu tvému, ó Nejvyšší,

3. Zvěstovati každé jitro milosrdenství tvé, a pravdu tvou každé noci,

4. Při nástroji o desíti strunách, při loutně, a při harfě s písničkou.

5. Nebo jsi mne rozveselil, Hospodine, skutky svými, o skutcích rukou tvých zpívati budu.

6. Jak velicí jsou skutkové tvoji, Hospodine! Velmi hluboká jsou myšlení tvá.

7. Člověk hovadný nezná toho, aniž blázen rozumí tomu,

8. Že vyrostají bezbožní jako bylina, a kvetou všickni činitelé nepravosti, aby vyhlazeni byli na věky.

9. Ty pak, ó Nejvyšší, že na věky jsi Hospodin.

10. Nebo aj, nepřátelé tvoji, Hospodine, nebo aj, nepřátelé tvoji zahynou; rozptýleni budou všickni činitelé nepravosti.

11. Můj pak roh vyzdvihneš jako jednorožcův, pokropen budu olejem novým.

12. I podívá se oko mé na ty, jenž mne špehují, a o těch nešlechetnících, jenž proti mně povstávají, ušima svýma uslyším.

13. Spravedlivý jako palma kvésti bude, a jako cedr na Libánu rozloží se.

14. Štípení v domě Hospodinově v síňcích Boha našeho kvésti budou.

15. Ještě i v šedinách ovoce ponesou, spanilí a zelení budou, [ (Psalms 92:16) Aby to zvěstováno bylo, že přímý jest Hospodin, skála má, a že nepravosti žádné při něm není. ]

Significados: Nebo.

Você está lendo Salmos na edição CZECH-BKR, Czech BKR, em Tcheco.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.