Connect with us

Bíblia DAN

Salmos 12

2 HERRE, hjælp, thi de fromme er borte, svundet er Troskab blandt Menneskens Børn;

3 de taler Løgn, den ene til den anden, med svigefulde Læber og tvedelt Hjerte.

4 Hver svigefuld Læbe udrydde HERREN, den Tunge, der taler store Ord,

5 dem, som siger: "Vor Tunge gør os stærke, vore Læber er med os, hvo er vor Herre?"

6 "For armes Nød og fattiges Suk vil jeg nu stå op", siger HERREN, "jeg frelser den, som man blæser ad."

7 HERRENs Ord er rene Ord, det pure, syvfold lutrede Sølv.

8 HERRE, du vogter os, værner os evigt mod denne Slægt.

9 De gudløse færdes frit overalt, når Skarn ophøjes blandt Menneskens Børn.

Continuar Lendo