Connect with us

Bíblia DAN

Salmos 29

1 Giver HERREN, I Guds Sønner, giver Herren Ære og Pris,

2 giver HERREN hans Navns Ære; tilbed HERREN i helligt Skrud!

3 HERRENs Røst er over Vandene, Ærens Gud lader Tordenen rulle, HERREN, over de vældige Vande!

4 HERRENs Røst med Vælde, HERRENs Røst i Højhed,

5 HERRENs Røst, den splintrer Cedre, HERREN splintrer Libanons Cedre,

6 får Libanon til at springe som en Kalv og Sirjon som den vilde Okse!

7 HERRENs Røst udslynger Luer.

8 HERRENs Røst får Ørk til at skælve, HERREN får Kadesj's Ørk til at skælve!

9 HERRENs Røst får Hind til at føde, og den gør lyst i Skoven. Alt i hans Helligdom råber: "Ære!"

10 HERREN tog Sæde og sendte Vandfloden, HERREN tog Sæde som Konge for evigt.

11 HERREN give Kraft til sit Folk, HERREN velsigne sit Folk med Fred!

Continuar Lendo