Connect with us

Bíblia DAN

Salmos 47

2 Alle Folkeslag, klap i Hænderne, bryd ud i jublende Lovsang for Gud!

3 Thi HERREN, den Højeste, er frygtelig, en Konge stor over hele Jorden.

4 Han bøjede Folkefærd under os og Folkeslag under vor Fod;

5 han udvalgte os vor Arvelod, Jakob hans elskedes Stolthed. – Sela.

6 Gud steg op under Jubel, HERREN under Homets Klang.

7 Syng, ja syng for Gud, syng, ja syng for vor Konge;

8 thi han er al Jordens Konge, syng en Sang for Gud.

9 Gud har vist, han er Folkenes Konge, på sin hellige Trone har Gud taget Sæde.

10 Folkenes Stormænd samles med Folket, der tilhører Abrahams Gud; thi Guds er Jordens Skjolde, højt ophøjet er han!

Continuar Lendo